מסמכים

אנו שואפים לשקיפות מרבית בפעילות שלנו, ועל כן בעמוד זה נציג בפניכם מעת לעת מסמכים מרכזיים אשר עשויים להיות רלוונטיים לפעילותנו או רלוונטיים לקידום כפר יונה.

אנו מאמינים ששיתוף תושבי כפר יונה במידע הקיים עשוי לגרום לתושבים לשאול שאלות, להציע הצעות, לבחון, להטיל ספק, לבקר וכן לחשוב על פתרונות חדשים לבעיות קיימות.

אתם מוזמנים לשוב לעמוד זה בעתיד ולבחון אם התווספו מסמכים חדשים, מעניינים יותר או פחות

התנהלות העירייה

לוגו חדש ומתנ"ס

קרדיטים

בעמוד זה נעשה שימוש בתמונות או תצלומים אשר נוצרו על ידי צדדים שלישיים והותרו לשימוש ברישיון חופשי. אנו מקפידים לשמור על הזכות המוסרית של היוצרים, נותנים להם קרדיט ומפנים להלן אל הקישורים שבהם ניתן למצוא את התמונות או התצלומים במקור.

Image by Sabine Kroschel from Pixabay; Ogunwole Akinyemi on Lottiefiles