תיקון מענק האיזון – פעולה נוספת לחיזוק הבסיס הכלכלי של כפר יונה

הידעתם?

מדינת ישראל באמצעות משרד הפנים מעבירה לרשויות המקומיות תקציב בלתי מיועד, מתוך מטרה לסייע להן לספק את השירותים הנדרשים לתושביהן.
תקציב זה נקרא "מענק איזון". בניגוד לשמו, מענק האיזון אינו נועד לאזן רשויות, כי אם להוות חיזוק לבסיס הכלכלי של הרשויות המקומיות החלשות על מנת שאלה יוכלו לספק שירותים סבירים ברמה מינימלית.

המענק מחושב, משנת 2004, באמצעות נוסחת גדיש. מטרת הנוסחה לחשב את הפער בין הכנסות נדרשות להכנסות קיימות.

איך זה קשור לכפר יונה?

א. בין השנים 2019 ל-2021, מענק האיזון של העיר ירד ב-22.4% מ-13.3 מיליון ₪ ל-10.3 מיליון ₪ .
ב. בהשוואה בין מענק האיזון של השנים 2021 ו-2020, חל קיטון של 35.6% בחישוב נוסחת מענק האיזון בכפר יונה.
ג. מספר התושבים בעיר באותה התקופה גדל בקצב של מעל 5% בשנה, מ-24,341 תושבים ל-25,559 תושבים.
ד. בין השנים 2019 ל-2021, גדל תקציב העירייה ב-25%, כ-40 מיליון ₪. רוב ניכר מהגידול מומן מהלוואות שלקחה העירייה!
ה. מענק האיזון אשר היה 9.1% מתקציב העיר לשנת 2019, מהווה שנתיים מאוחר יותר, בשנת 2021, רק 5.6% מתקציב העיר.

איך זה קשור אלינו?
במסגרת החלטת ממשלה מס' 550 נקבע כי תמונה ועדה לבחינת מענקי האיזון לרשויות המקומיות ("ועדת שראל"), אשר תביא הצעה לעדכונים ותיקוני עיוותים הקיימים ב'נוסחת גדיש' – הנוסחה לחלוקת מענק האיזון. הוועדה פרסמה קול קורא לשמיעת עמדות הציבור ואנחנו החלטנו להגיב ולנסות להשפיע.
למדנו גם את הנושא הזה לעומק והגשנו את התייחסותנו, מתוך רצון להציג כיצד הנוסחה הנוכחית פוגעת בערים דוגמת כפר יונה, ולהציע שינויים ותיקונים שלדעתנו עשויים לשפר את מצבה של כפר יונה בפרט וערים דומות לה בכלל.

אנחנו מאמינים שקידום הכפר מצריך גם עשייה בתוך הכפר וגם עשייה מחוץ לכפר, והגשת התייחסות לקול הקורא של הוועדה, הייתה עוד הזדמנות לעשייה שכזאת.


המטרות שלנו בפנייה זו ברורות מאוד – ניסיון להשפיע על הכלים העומדים בפני העירייה לחיזוק האיתנות הכלכלית של כפר יונה, כדי להכיל את השינויים העוברים על העיר, מבלי לפגוע בשירותים שהעירייה נותנת לתושבים.

אנו מקווים שוועדת שראל תבחן את הצעותינו לעומק ותשכיל לפעול לטובת ערים שנמצאות בסיטואציה הדומה לכפר יונה.

אתם מוזמנים לעיין בנייר העמדה שלנו בעמוד המסמכים כאן באתר.

קרדיטים

בעמוד זה נעשה שימוש בתמונות או תצלומים אשר נוצרו על ידי צדדים שלישיים והותרו לשימוש ברישיון חופשי. אנו מקפידים לשמור על הזכות המוסרית של היוצרים, נותנים להם קרדיט ומפנים להלן אל הקישורים שבהם ניתן למצוא את התמונות או התצלומים במקור.

Image by goonerua on Freepik

לפעמים גם אנחנו טועים

אנחנו עושים מאמצים לדייק במידע שאנחנו מפרסמים, ומפעילים גם בקרה וגם ביקורת עצמית. אבל ככל שנרצה להימנע מטעויות, לפעמים הן קורות. אם מצאתם טעות בטקסט הכתוב בעמוד זה, נודה לכם אם תעדכנו אותנו. אנו נבחן את הדברים בתשומת הלב המרבית. ליצירת קשר באמצעות מייל לחצו כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *