תהליך בחירת לוגו העיר החדש – קווים להתנהלות העירייה

אחרי חודש וחצי של ציפייה, עיריית כפר יונה השיבה לבקשת חופש המידע שהגשנו בנוגע ללוגו החדש של העיר. האמת – הופתענו. הופתענו מהזלזול של העירייה בבקשה, מהמענה הלקוני והחסר ובעיקר – מחוסר השקיפות. נדמה שסוג כזה של מענה מעיד יותר על המשיב ועל עקרונותיו ופחות על הבקשה שלנו.

אחד הדברים המרכזיים שביקשנו לדעת הוא מהו מקור הסמכות החוקית של העירייה לשנות את הסמל (וכפועל יוצא – מהו ההליך ההולם לשינוי שכזה). בתשובתה העירייה הפנתה אותנו באופן כוללני לפקודת העיריות; אותו חיקוק שאוחז למעלה מ-360 סעיפים, המחולקים לתתי-סעיפים. ואנו שואלים אתכם – האם זו תשובה ראויה לשאלה לגיטימית שמעלה תושב?

מכל מקום, תשובתה של העירייה מעט תמוהה, משום שלמרות שפקודת העיריות היא החיקוק המרכזי שמסדיר את פעילות העירייה במישור החוקי, הרי שבפקודה עצמה לא מוזכרת מילה אחת על שינוי סמל עיר. מבולבלים? גם אנחנו. בתשובת העירייה רב הנסתר על הגלוי, וחבל על מתן יחס שכזה.

freepik-two-hesitant-unshaven-man-dissatisfied-woman-shrug-shoulders-feel-unsure-have-doubt-while-make-decision

אבל כעת, נפנה זרקור לחלקים המעניינים יותר בתשובת העירייה. אלו שמעידים יותר מכל, שבדרך, אבד משהו לראש העירייה, ונדמה שהיא מבזבזת את כספי הציבור במקומות הלא נכונים ובתהליכים הלא נכונים. 

ראשית, מהמענה שהתקבל מהעירייה עולה, שעלות תהליך המיתוג עמדה על 140,000 ש"ח. לדעתנו, כשמדובר ברשות מקומית שאינה משופעת בכספים מיותרים ותקציבים נדיבים, חבל על כל שקל שהולך למטרות שאינן מועילות לתושבים במישרין.

שנית, הבחירה בחברת המיתוג התנהלה בתוך "ועדת התקשרויות" שמורכבת מעובדי עירייה ולא בעלי מקצוע או נבחרי ציבור. ככלל, דרך המלך של רשות מקומית לשכור שירותים מצד שלישי היא להתקשר באמצעות מכרז ציבורי (משיקולים של שוויון, שמירה על הקופה הציבורית על דרך של קיום תחרות, טיוב התוצר הסופי ועוד). אולם על פי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987, אם מדובר בחוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, ניתן להתקשר בפטור ממכרז. 

בפסיקת בתי המשפט נקבע שהפטור הוא לא מוחלט, ועדיין נדרש לנקוט הליך תחרותי מסוים. בהתאם לכך פורסמו חוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 ו-5/2017, שבהם נקבע נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית כאמור על פי תקנה 3(8). מכח הנוהל הוקמה ועדת ההתקשרויות הנ"ל.

לא ברורה לנו חוות הדעת שניתנה, אשר לפיה ההתקשרות הספציפית למיתוג היא עבודה מיוחדת שמוצדק לפטור אותה ממכרז ציבורי (לרבות מכרז כזה שהיה עשוי להזמין את התושבים עצמם להשתתף בקבוצת חשיבה רלוונטית), אולם מאחר שלא קיבלנו לעיוננו את חוות הדעת שעמדה ביסוד ההחלטה להתקשר בפטור ממכרז – נימנע מלהביע עמדתנו בעניין.

מכל מקום, עיון בפרוטוקול ועדת ההתקשרויות מלמד לכאורה, שהבחירה בהצעה הזוכה התבססה על העלות הכספית גרידא ולא על היכולות או המיומנויות של המציעים השונים, וחבל (במאמר מוסגר נעיר, שהגיע הזמן – בשם השקיפות – שפרוטוקולים כאלה יהיו מלאים וישקפו גם את מהלך הדיון ותהליך שקילת השיקולים השונים, במקום להביא רק את "השורה התחתונה").

נדגיש, שהביקורת שלנו מכוונת כלפי ההליך ולא כלפי הזוכה, משום שממבט חטוף בדף האינטרנט של החברה הזוכה, למל כהן, נדמה שמדובר במציעה בעלת ניסיון בתחום.

שלישית, גם לאחר הבחירה בחברת המיתוג והשלמת ההליך המעין-תחרותי, העירייה מעידה בתשובתה לבקשת חופש המידע, שלא נעשה שיתוף של הציבור ו/או שיתוף של נבחרי הציבור, בכל הקשור לתהליך עיצוב הלוגו (במובחן מהליך בחירת הגורם שיעצב את הלוגו).

במקום שיתוף הציבור או שיתוף נבחרי הציבור, החליטו הגורמים השונים בעירייה להקים ועדת היגוי, המורכבת מ-4 אנשים, והם ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, דובר העירייה והיועץ מטעם חברת המיתוג. ועדת היגוי זו קבעה מה יהיו עקרונות הסמל החדש של העיר, כיצד הוא יעוצב ומה יהא הסלוגן החדש שילווה את 30,000 התושבים הגרים בכפר יונה, מכאן ואילך.

לנו לא לגמרי ברור, איזו מיומנות עודפת יש לחברי הצוות הנכבד הזה (למעט נציג חברת המיתוג), אשר מכשירה אותם להיות "חוד החנית" של עיצוב הפנים החדשות של היישוב. האם צוות זה מבין עיצוב, שפה גרפית או מיתוג ויזואלי טוב יותר מנבחרי ציבור או מהציבור עצמו? האם יש להם השכלה אקדמית בתחום, ניסיון מקצועי מיוחד, חוש אסתטיקה מיוחד או ידע מסוג אחר שמאפשרים להם להביע עמדה מלומדת בנושא ולהיות הגורמים המכריעים בקביעת העיצוב?

נדגיש, שמהתיאור שמובא בפרוטוקול הוועדה עולה, שההליך המעין-תחרותי לא עסק במיתוג העיר (עניין רציני למדי, שיש להשקיע בו – בעתיד – מחשבה מעמיקה), אלא בקביעת שפה עיצובית שתביא לידי ביטוי את החזון, המטרות והיעדים של העירייה. מהו החזון, מהן המטרות ומהם היעדים? איך הלוגו החדש מביא לידי ביטוי את כל אלה? זאת לא נדע.

רביעית, אחרי ששמו אותנו, התושבים, ללעג עם הלב האדום החצוי, אשר נבחר – משום מה – להיות הלוגו שלנו, נשארה שאלה אחת פשוטה: מאיפה הגיע הכסף?

העירייה השיבה לנו שהעלות של המטלה הייתה חלק מהתקציב השנתי, תחת סעיף "יועצים". פתחנו את חוברת התקציב של שנת 2020, עיינו גם בהחלטת עדכון התקציב לשנת 2020 ובחנו גם את גיליון האקסל המופיע שם בסמוך באתר האינטרנט של העירייה. ליתר בטחון, עיינו גם במסמכים הרלוונטיים לשנת 2021. חיפשנו, ולא מצאנו, סעיף כזה. יתכן שאנחנו לא יודעים לחפש. העירייה גם לא ממש נתנה לנו מידע. אנחנו – בכל מקרה – מזמינים אתכם לעיין בחוברת התקציב ולנסות לסייע לנו למצוא את הסעיף התקציבי החמקמק. מצאתם? אנא רשמו לנו בתגובות.

לקראת סיום נעיר, שבימים אלו מתקיימים דיוני התקציב העירוני לשנת 2022, והעירייה מלינה ברשתות החברתיות על כך שהתקציב לא מתאשר על ידי חברי המועצה.

התנהלות העירייה בנוגע ללוגו ולסעיף התקציבי שבו הוא הוסתר לכאורה, רק מחזקת את הקריאה לנבחרי הציבור לא לאשר תקציב בלי להבין מה מסתתר בתוך הסעיפים השונים. לא כדי להכשיל עשייה, אלא כדי להבטיח, שהכסף היקר והמועט, שמיועד למעננו, התושבים, באמת הולך למטרות הנכונות ולכיוונים הנכונים, ולא מתבזבז על פרויקטים שלא נחוצים בעת הזאת.

קרדיטים

בעמוד זה נעשה שימוש בתמונות או תצלומים אשר נוצרו על ידי צדדים שלישיים והותרו לשימוש ברישיון חופשי. אנו מקפידים לשמור על הזכות המוסרית של היוצרים, נותנים להם קרדיט ומפנים להלן אל הקישורים שבהם ניתן למצוא את התמונות או התצלומים במקור.

Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Image by wayhomestudio on Freepik

לפעמים גם אנחנו טועים

אנחנו עושים מאמצים לדייק במידע שאנחנו מפרסמים, ומפעילים גם בקרה וגם ביקורת עצמית. אבל ככל שנרצה להימנע מטעויות, לפעמים הן קורות. אם מצאתם טעות בטקסט הכתוב בעמוד זה, נודה לכם אם תעדכנו אותנו. אנו נבחן את הדברים בתשומת הלב המרבית. ליצירת קשר באמצעות מייל לחצו כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *