מכפר לעיר

התנועה לקידום

כפר יונה

כפר יונה

יישוב בעל אופי עירוני, מוקף בשדות ובסביבה כפרית מצד אחד, ומעויר מצד שני, שבימים אלו צומח וגדל. ההתפתחות הזו, ממועצה מקומית כפרית לעיר קטנה היושבת על צומת דרכים ראשי – מצויה בעיצומה.

בשנים האחרונות היישוב שילש את כמות תושביו, ונכון לשנת 2022 היא עומדת על כ-30,000 תושבים.

שלושת העדכונים האחרונים שלנו

למעבר לעמוד כל העדכונים

קרדיטים

בעמוד זה נעשה שימוש בתמונות או תצלומים אשר נוצרו על ידי צדדים שלישיים והותרו לשימוש ברישיון חופשי. אנו מקפידים לשמור על הזכות המוסרית של היוצרים, נותנים להם קרדיט ומפנים להלן אל הקישורים שבהם ניתן למצוא את התמונות או התצלומים במקור.

Pdf icons created by IconMarketPK – Flaticon

Grigoriy on Lottiefiles